Khánh Phạm
Khánh Phạm

Trốn đi TQ thì đâu ở tù

6 giờ trước
Hải Lâm
Hải Lâm

May Thang chuyen an ha noi đau ? Đo con cay

8 giờ trước
Bin
Bin

Khiếp diết người như vậy không sợ nhân quả nhỉ, kiếp sau nó làm súc súc sinh bao đời nữa mới thành người, lại xuống địa ngục người ta đánh

12 giờ trước
Cao Thắng Thắng
Cao Thắng Thắng

Người đọc giống kênh why ask me nhỉ

12 giờ trước
Minh Nguyen
Minh Nguyen

Có thể nào đừng đưa ông mặc đồ ves lên bình luận đc ko làm mất thời Gian người xem

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Đắng lòng người "điên" bị XÍCH CHÂN, SỐNG TRONG CŨI - Bi kịch người tâm thần gây án mạng viclub.info/mine/rqall2WEknp1pWc/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Cô giáo trẻ lên kế hoạch "s.á.t h.ạ.i" con đẻ để thoải mái "vui vẻ" với nhân tình | Điều tra phá án - viclub.info/mine/r7W1jWpnapaiYZY/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

BI KỊCH cha già vào tù vì G.I.Ế.T CON BẤT HIẾU để cả nhà được sống viclub.info/mine/pbbIsZaoimZ9l54/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Cô giáo trẻ lên kế hoạch "s.á.t h.ạ.i" con đẻ để thoải mái "vui vẻ" với nhân tình | Điều tra phá án - viclub.info/mine/r7W1jWpnapaiYZY/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Cô giáo trẻ lên kế hoạch "s.á.t h.ạ.i" con đẻ để thoải mái "vui vẻ" với nhân tình | Điều tra phá án - viclub.info/mine/r7W1jWpnapaiYZY/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Cô giáo trẻ lên kế hoạch "s.á.t h.ạ.i" con đẻ để thoải mái "vui vẻ" với nhân tình | Điều tra phá án - viclub.info/mine/r7W1jWpnapaiYZY/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Cô giáo trẻ lên kế hoạch "s.á.t h.ạ.i" con đẻ để thoải mái "vui vẻ" với nhân tình | Điều tra phá án - viclub.info/mine/r7W1jWpnapaiYZY/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Lá thư sám hối dài kín 3 mặt giấy của nữ tử tù đất Cảng trước giờ hành quyết viclub.info/mine/Za-5rHt7gHp4o4A/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Nam sinh lớp 12 đặt camera QUAY LÉN CÔ GIÁO trong nhà vệ sinh để tống tiền bị phạt ra sao? viclub.info/mine/ZtK1jKGDcJmlpJ4/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Nam sinh lớp 12 đặt camera QUAY LÉN CÔ GIÁO trong nhà vệ sinh để tống tiền bị phạt ra sao? viclub.info/mine/ZtK1jKGDcJmlpJ4/video

13 giờ trước
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Nam sinh lớp 12 đặt camera QUAY LÉN CÔ GIÁO trong nhà vệ sinh để tống tiền bị phạt ra sao? viclub.info/mine/ZtK1jKGDcJmlpJ4/video

13 giờ trước
Vân Dương
Vân Dương

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP TỐT 🙏🏻 CHÂN THIỆN NHẪN TỐT 🙏🏻 Hãy thầm niệm nhiều cho qua cơn nguy hiểm nhất đang dịch bệnh hoành hành toàn thế giới, Bảo vệ bạn và gđ và xã hội nhé, dịch bệnh qua đi chỉ khi con người hướng Thiện duy chỉ một con theo nguyên lý Chân Chân Thiện Nhẫn Tốt 🙏🏻 Nhé bạn 🤝🙏

14 giờ trước
Hai cháu hát bài này rất hay. Tình cảm Gy
Hai cháu hát bài này rất hay. Tình cảm Gy

Thời này nhiều thanh thiếu niên hư hỏng quá. Chúng chăm ăn biếng làm đua đòi cha mẹ ko kềm cặp đc. Là mối họa cho xã hội...

15 giờ trước
Bông Lê
Bông Lê

Cho Phúc ở tù chung thân.

15 giờ trước
Thuong Vo
Thuong Vo

Tụi nghiện ngập cướp hiếp giết người nầy pháp luật phải xữ tử hình mới xứng đáng tội

15 giờ trước
Tiền kien Nguyen
Tiền kien Nguyen

Cũng một kiếp người và thằng này Ra tay ác độc quá , án tử hình đang chờ ngày xuống địa ngục

16 giờ trước
Huong Truong
Huong Truong

CHÀO MỪNG KÊNH ANTV.

16 giờ trước
Billy Nguyen
Billy Nguyen

XIN thành thật Đa TẠ.

16 giờ trước
tran Minh
tran Minh

khâm phục Ban chuyên án phá án Một cách thần kì... Chả bù cho vụ án tử tù hdh bưu cục cầu voi tỉnh Long an

16 giờ trước
Lê Quang Khanh
Lê Quang Khanh

Ai cũng hiểu ra tù thì chúng sẽ ác hơn.Đối với tội phạm cướp của giết người thì luật pháp không nên dung túng.

17 giờ trước
Chính Nguyễn
Chính Nguyễn

Gia tăng khoảng cách giàu nghèo

17 giờ trước
Tho Nguyen
Tho Nguyen

Làm gì có AK 36 viên đạn....

17 giờ trước
Phương Anh 200k vào timbantinhvn chấm com
Phương Anh 200k vào timbantinhvn chấm com

35:43 Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà 🚃

17 giờ trước
Phương Anh 200k vào timbantinhvn chấm com
Phương Anh 200k vào timbantinhvn chấm com

21:52 Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt 🖍

17 giờ trước
Bé Lê
Bé Lê

D

20 giờ trước
Quynh Nguyễn
Quynh Nguyễn

Ffdd .MN .

23 giờ trước
Tuấn Vũ
Tuấn Vũ

Ko có camera giám sát mà truy ra manh mối là quá giỏi

Ngày trước
Quyen Quang
Quyen Quang

😂😂

Ngày trước
Bi Vo
Bi Vo

e

Ngày trước
Quyen Quang
Quyen Quang

Thường thôi 😂😂

Ngày trước
Bi Vo
Bi Vo

.,

Ngày trước
Yan to Pan
Yan to Pan

Gõ ph toã nhưng bà con thưc hịên ťôt 5 k

Ngày trước
Hạt Nguyễn
Hạt Nguyễn

Chừng nào tiêm chủng toàn dân mới mừng chứ giờ chỉ tiêm cho đối tượng ưu tiên mà lớn nhất gì

Ngày trước
Trung Lê Thành
Trung Lê Thành

Phần mềm sketchup kìa.. :))))

Ngày trước
Huy Trần
Huy Trần

Tich thu chiec xe do thanh ly lay tien mua do cho nhung nguoi ngay dem dang chong dich con ten tai xe bat giam khong cho thay anh sang mat troi luon do phan quoc do ban nuoc bay gio nhan dan viet nam dang sat bat san bang vi dich cum ma no van lam dung noi khong biet xin loi roi thoi dung la khon nan that

Ngày trước
Đình kỳ Ma
Đình kỳ Ma

ngu nóng thế này 40 độ vào nhà đá nghỉ chắc mát mẻ

Ngày trước
Loan Nguyen
Loan Nguyen

Cố lên Việt Nam ơi❤️❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓💓❤️💓

Ngày trước
Huy Trần
Huy Trần

Bat giam luon de o ngoai doi co bua no gay ra tham an thu do de no song lam gi ban bo

Ngày trước
Hoanggiai Nguyen
Hoanggiai Nguyen

Đêm đó trung Quốc về giết hại dân ta

Ngày trước
Ka Ka
Ka Ka

Ê

Ngày trước
Tran Ha
Tran Ha

Cô giáo tiếp tay buôn ma túy à

Ngày trước
Tân long Huỳnh
Tân long Huỳnh

Coi clip thấy có phần tao lao nha vì xe chết máy tx xe ôm mới xuống xem nhưng sao toi bọn cướp lại đi được kkkhahaha

Ngày trước
Đoàn Nguyễn
Đoàn Nguyễn

Vu nay se cong an bao ke

Ngày trước
Đoàn Nguyễn
Đoàn Nguyễn

Cong an ko nen noi loi nhat rhoi gi ca bon nay co thuyet am miu cong an noi vay ko chap nhan dũc co bao che

Ngày trước
Phuc Do
Phuc Do

Loài quỷ dữ!!!

Ngày trước
Linh Tung
Linh Tung

Thu by Vy

Ngày trước
Dũng Văn
Dũng Văn

Tội côgái wa. Xinhk đẹp cx là cái tội. Tiếc quá Bắt kẻ đó đc thì tử hình jk

Ngày trước